Sejlerparadiset Fyn

Sejlerparadiset Fyn

Loading...
Eksempler på oplevelser
 Vandretur i Kerteminde på egen hånd Guidet Byrundvisning
Kontakt Kerteminde Turistbureaue, Strandvejen 6, 5300 Kerteminde, Tlf. 6532 1121
E-mail: turist@visitkerteminde.dk Print en byvandring ud
Til venstre i under downloads kan man hente en ældre version af byvandring på egen hånd. Her tages forbehold for ændringer og byudvikling, bl.a. idet Søbadet, Jollehavnen og Renæssancehavnen er kommet til.
Byvandring i Kerteminde på egen hånd.

Udgangspunkt for turen er Tornøes Hotel, Strandgade.

Hjørnet af Langegade / Hindsholmvej: Statue af Frederik Paludan-Müller. Dansk digter (1809-1876), forfatter til bl.a. "Adam Homo". En mindeplade findes på huset Langegade 2.

Langegade 5-7 Andresens Gård. En spændende købmandsgård, som indeholder bygninger fra hvert århundrede siden 1500-tallet. Fungerede som købmandsgård indtil 1980'erne.

Kerteminde Sognekirke ligger midt på torvet, ombygget i sengotisk stil i 1476. Den tresibede kirke i basilikaform er samlet under ét tag. Brochurer over kirken findes i våbenhuset, hvor også Skipperligbærerlaugets bårer står. De bruges endnu til begravelse af laugets medlemmer. Lauget er stiftet 1737.

Langegade følges til Paludan Müllers Plads og derefter til højre ad Fiskergade mod Lillestranden.

Lillestranden er et gammelt fiskermiljø, hvor nogle af byens mest attraktive huse findes. Der fiskes stadig herfra. Husene i Fiskergade ned mod Lillestranden var tidligere næsten udelukkende beboet af fiskere.

Fiskergade 83. Købmand og konsul E.B. Muus oprettede Sømandsstiftelsen i 1880. Den stiller stadig boliger til rådighed for sømænd og deres familier.

Bemærk de gamle smukke døre i Fiskergade. Midt ned ad gaden ses et lille stræde med det ironiske navn: Avenue des Champs Elysées.

Rebslagerstræde. Navnet skyldes, at der tidligere lå en rebslagerbane på stedet.

Vestergade 25. Opført i 1694. Oprindeligt en købmandsgård, senere præstegård og bryggeri. Fra 1950 brugt til hovedkvarter for hjemmeværnet. I 1730 blev den daværende præst Johan Hornemann myrdet af sin kone og hendes elsker. Morderne blev henrettet og deres kroppe lagt på hjul og stejle.

Muusgården er opført i 1820'erne og fungerede som købmandsgård til midten af 1970'erne. Skænkestuen, der er en del af den oprindelige købmandsgård, er en lokalhistorisk perle og en hyggelig oase for den tørstige.

Langegade 8. Farvergården, bindingsværkshus fra 1630. Inskriptionen over porten fortæller: "I Jesu navn har Carsten Ifversøn og Anna Christoffersdatter ladet dette hus opbygge anno 1630".

Høkeren i Trollegade er en 1700-tals bygning, hvori der er indrettet en spændende museumsbutik, som er holdt i den gamle stil fra begyndelsen af 1900-tallet.

Langegade 31 er en gammel bindingsværksbygning, der i dag huser en bank. På inskriptionen står: "Hus uden Herrens frygt bliver snart øde. 1690".

På den modsatte side af gaden findes en bybrønd, som var i brug indtil 1700-tallet. Den blev fundet ved ombygningen af Langegade i 1994.

Langegade 37. Bygningen er opført som skole i 1905, men har været apotek. Indskriften betyder: Lærdom, indvielse, medicin.

Kryds vejen og bese Langegade 44C fra 1780.

Langegade 50, der er opført i 1883, var maleren Johannes Larsens barndomshjem.

Langegade 54. Bemærk den gamle dør fra 1796.

Hullet i husrækken for enden af Langegade skyldes jernbanelinien Odense-Kerteminde-Martofte, som blev nedlagt 1966.

Statue af John Christmas Møller, dansk konservativ politiker, som flygtede til England i 1942.

Maleren Johannes Larsens hjem, i dag museum. Villaen er opført i 1901. Svanemøllen opført 1852 er den eneste tilbageværende af 3 vindmøller på Møllebakken.

Fjord- og Bæltcentret på havnen indeholder undervandsobservatorium, udstillinger og kiosk. Marsvin og sæler fodres flere gange om dagen.

Når man går over Langebro mod Dosseringen ses byens vartegn Amanda, på højre side. Statuen er skabt af billedhuggeren Robert Lund-Jensen i 1954.

Dosseringen. Restaurant Varmestuen var tidligere røgeri.

Ved siden af den gode fiskerestaurant Rudolf Mathis er der en bro med gamle sejlskibe. Bemærk især "Rylen", bæltsbåden, som var Johannes Larsens og Achton Friis ekspeditionsskib til "De Danskes Øer".

Fiskerihavnen er Fyns største. Fiskeauktion bliver afholdt i auktionshallen på havnen.

Strandgade 3. Toldboden er et smukt stenhus fra 1590, ombygget i 1735. Kunst- og kulturhistoriske udstillinger vises i huset. Gratis adgang.

Strandgade 2. Tornøes Hotel har drevet hotelvirksomhed siden 1860.
Turforslag Se på kort
 Snorkelsti v/Grimmermosehuset Hop i vandet ud for Grimmermosehuset og oplev livet under overfladen. Følg snorkelstien, som løber langs med stranden. Snorkelstien er for begyndere og let øvede snorkeldykkere. 

Hvad kan du opleve? Langs med snorkelstien, som er ca. 50 m lang, er der placeret 8 informationsskilte som fortæller om det liv du kan opleve under overfladen netop her. Skiltene er markeret med nr. 1-8 og på hvert skilt kan du følge pilens retning frem til næste skilt. Du vil på turen under vandet lære at træne dine øjne i at gå på opdagelse i marsvinenes og sælernes spisekammer. Informationskiltene vil fortælle dig hvad du skal kigge efter, for at få øje på bl.a. ulken, tangålen, fladfisken og den sorte kutling.
På stien er der bl.a. etableret ynglehuler til fisk – vandets redekasser. Undersøg selv om fiskene er flyttet ind. Fakta Kørevejledning: Fra Brovejen drejes efter Slengeriksvej og ned af Indevejen, så ligger Comwell Kongebrogaarden for enden af vejen. Følg stranden ca. 60 meter til højre – snorkelstien starter ved den første røde bøje. Geokoordinator
Longtitude: 
Latitude: 

Google Earth
Latitude: 55 30 711 N  - 55 30 674 N
Longtitude: 9 42 721Ø - 9 42 843 Ø I og op af vandet: Snorkelstien ligger tilgængelig fra strandkanten

Highlights: Redekasser, sukkertang, ulk, næbsnog, tangål, fladfisk og kutling

Bedste årstid: Hele året Dybde: max 2 meter

Længde: 50 meter
 
Strøm: Strømmen i Lillebælt kan være stærk, men på dette sted er der som regel roligt farvand

Sværhedsgrad (1-5): 1

Tilladelser: Ingen

Faciliteter: Der findes omklædnings– og badeforhold ved siden af Comwell Kongebrogaarden

Fotomuligheder: Gode muligheder for makro billeder på snorkelstien
Naturoplevelser Se på kort
 Alexandersens Cykler Alexandersens Cykler - Cykeludlejning

Reservering nødvendig senest dagen før.

Udlejning Se på kort
Kerteminde - haven ved havet