Sejlerparadiset Fyn

Sejlerparadiset Fyn

Loading...
  Eksempler på oplevelser
   NUR`S Burger & Steakhouse   NUR´S Burger & Steakhouse er et hyggeligt spisested, hvor hele familien kan være med. Stort udvalg af forskellige retter og menuer, tilberedt af friske råvarer. Restauranter Se på kort
   Havnekontor Gæstesejlere er meget velkomne i Kerteminde i både Havnen og Marinaen. Som udgangspunkt er gæstebroerne bro 7 i Marinaen samt broen for enden af Ndr. Havnekaj ud til fyret i indsejlingen til Havnen. Gæstesejlere er derfor også velkomne til at lægge sig langs hele Ndr. Havnekaj i Havnen samt på alle pladser i Marinaen som er markeret med grønt skilt. Vær opmærksom på, at de grønne skilte udelukkende er vejledende. Forlanger en pladslejer sin faste plads, skal der forhales. Gæstesejlere bedes, snarest efter anløb, indbetale havnepenge i automaten ved havnekontoret eller på havnekontoret i førstkommende åbningstid. Kontakt os hvis du har spørgsmål vedrørende bådplads og faciliteter på havnen.
  Telefontider - 65 15 15 37
  alle hverdage 8.00–14.00 (lukket 12.00–13.00) Åbningstider
  April, maj og september:
  Hverdage kl. 8.00-11.00

  Juni, juli og august
  Hverdage 8.00 – 11.00 samt 18.30 – 20.30 Weekend og helligdage
  8.00 – 9.00, 11.00 – 12.00 og 18.30 – 20.30 Alle kan købe adgang til faciliteterne på marinaen. Automaten kan benyttes 24 timer i døgnet Vaskeriet er privatejet, men har åbent i dagtimerne, og alle kan benytte det.
  Sejlerinformation Se på kort
   Cykelrute mellem fjor og bælt i Nyborg Knudshoved og Slipshavn - 21,7 km. Fra middelalderhavnen på Slipshavn til Kongens Skibsbro i centrum af kongebyen Nyborg. Fra færgetiden med bil- og jernbanefærger fra inderhavnen i Nyborg til Storebæltsbroen på Knudshoved. Fra voldgravene omkring Nyborg Slot til dybvandshavnen i den moderne industrihavn. Hav og fjor, å og voldgrav. Nyborg er omgivet af vand, og turen her har fokus på Nyborgs vand.   1. Nyborg Slot blev anlagt som kongeborg ca. 1170. I 1282 udstedte kong Erik Klipping landets første grundlov her. Frem til 1413 afholdtes hvert år Danehof på slottet, og Nybprg var på den tid Danmarks hovedstad. Under Svenskekrigen 1658-59 blev slottet slemt medtaget. Slottet er danmarks ældste verdslige bygning. Slottet er lukket for tiden i forbindelse med slotsprojektet. Forventes åbent igen i maj 2021. 2. Det er tilladt at cykle over golfbanen i cykelsporet. Slipshavn er et gammelt toldsted. I Øresundstoldens dage indtil 1857 skulle der betales told for passage af Storebælt. Armerede skibe sørgede for den fornødne magt, og den store bygning i skansen er det gamle toldkontor. I dag er Slipshavn hjemsted for Marine-hjemmeværnet. 3. Den store fladvandede sø på højre hånd er en vigtig yngle- og rasteplasds for mange fugle, f.ek.s ænder, grågæs, måger og vadefugle. 4. Der har været fyr på Knudshoved siden Frederik ll's regeringstid 1559-1588. Ved siden af fyret findes en indretning, der kan minde om en galge. Det er det delvist rekonstruerede knaldfyr. I tåge blev der anbragt et kanonslag i vippekurven. Eksplosionen var nemmere at høre end braget fra de tidligere brugte kanoner. Længere nede ligger knaldhytten, hvor kanonslagene blev opbevaret. 5. Den 18 km lange Storebæltsbro mellem Sjælland og Fyn er et verdens storste anlægsprojekter. Broen, der består af en jernbanedel og en motorvejsdel blev indviet i 1998. I forbindelse med broindvielsen indstilledes færgetrafikken mellem Knudshoved og Halsskov, og Nyborgs mere end 1000-årige epoke som færgeby var forbi. 6. På nordsiden af brofæstet ligger en af Fyns bedste badestrande, nemlig Fyns Badestrand. 7. Landporten, Danmarks længste fæstningsport blev opført af Frederik lll i 1660m, da han efter svenskekrigen udbyggede voldanlægget. I gamle dage var landporten eneste adgang til byen fra landsiden. Turforslag Se på kort
  Kerteminde - haven ved havet