Sejlerparadiset Fyn

Sejlerparadiset FynAssens, Middelfart, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg har meget, at tilbyde vores sejlende gæster og glæder os til at byde jer hjertelig velkommen.

Vi har et bredt udvalg af aktiviteter at tilbyde vores gæster. Naturen er mangfoldig og smuk her på Fyn - her er der aktiviteter som vandreture i den smukke natur, leg i sandet på de børnevenlige skønne strande og en mængde kulinariske oplevelser. Søges der kulturelle aktiviteter byder området på en række meget unikke museer: Museum Vestfyn, CLAY – Keramikmuseum Danmark i Middelfart, Kartoffelmuseet på Nordfyn og Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Byerne er også hjemsted for mange kunsthåndværkere så bliv inspireret i vore mange gallerier...

Vi ønsker jer endnu engang velkommen på vores skønne byer, og hvis I ønsker yderligere information, som ikke kan findes her, så besøg vores hjemmesider.

Velkommen til Vestfyn | VisitAssens

Tæt på alt | Visitlillebælt

Ferie på Nordfyn | VisitNordfyn

Kerteminde Haven ved Havet | VisitKerteminde

Danmarks Riges Hjerte | VisitNyborgCharmerende landsbyer, velholdte købstader og havnebyer, der vender sit venlige og nysgerrige ansigt ud mod kysterne og den store verden

Eksempler på oplevelser
 Cykelrute 51: Nyborg - Faaborg Cykelrute 51: Nyborg - Fåborg Samlet afstand: 62,4 km på asfalteret vej fra turistbureauet i Nyborg til turistbureauet i Faaborg NYBORG: Nyborg, konge- og regeringsby i Middelalderen, er udgangspunkt for turen. Nyborg Slots ældste dele er fra ca. 1170, men der er foretaget ombygninger mange gange. Nyborg rummer også andre middelalderlige bygninger, f.eks. Korsbrødregården og Borgmestergården, som i dag er museum.  Ruten passerer Holckenhavn Fjord, hvor Storebælt skærer sig næsten to km. ind i landet. Her er en rig bestand af forskellige svømmefugle og i de senere år er der kommet ørne til. NB: Nyborg slot er lukket for en periode. i forbindelse med det store slotsprojekt (Læs mere her) Mod syd ses Holckenhavn Fjord med de lavtliggende engområder. Ved landevejen ligger herregården Holckenhavn. Holckenhavns hovedbygning er opført i 1585 i renæssancestil og omgivet af voldgrave. Foruden et firkantet klokketårn bemærker man også et tilstødende slotskapel. Dette er opført i 1630. I slotsparken er der adgang for publikum.  Ørbæk  Ad smalle og bugtede veje forsætter turen væk fra landevejen. Du kan nyde synet af mange stråtækte husmandssteder. På næste strækning cykler du flere gange over Ørbæk Å med de skovklædte ådale. Vil du besøge Sulkendrup Mølle, skal du en kort afstikker væk fra ruten, men så er du også tæt på Refsvindinge Bryggeri - et af Danmarks mindste men bedste bryggerier. Langs selve ruten kan du ved en mølledam se Lille Mølle - en fredet vandmølle, der stadig kan male, og hvor møllehjulene snurrer lystigt. Lille Mølle antages at være en af Danmarks bedst istandsatte vandmøller.  I Ørbæk er "Almas Hus" et centralt stop. Undseeligt men fuld af historie. Stedet er i disse år under udvikling til det lokale pitstop for cyklister, og flere lokale cykelruter har sit udgangspunkt her. På din vej ud af Ørbæk kører du lige forbi Ørbæk Bryggeri - snyd ikke dig selv for et besøg i deres hyggelige og imponerende lille butik. På din vej mod vest, er der mulighed for at se gravanlæg fra yngre stenalder, Lindeskovdysserne - 7 langdysser og en jættestue kan ses ca. to km. vest for ruten; anlægget udgør en nationalt set usædvanlig koncentration af meget store dysser.
Herefter kommer du til rutens anden herregård. Det er Lykkesholm, som gennem århundrederne er blevet udbygget til det gulkalkede anlæg, der ses i dag. Bygningerne er omkransede af en mølledam fra Gammel Mølle. Ny Mølle er flyttet til Frilandsmuseet. I skoven ligger det mægtige Magelund Voldsted fra højmiddelalderen, som vidner om placeringen af det oprindelige Lykkesholm. Søbreden er i øvrigt filmlokation i "Tinkas Juleeventyr" - stedet for nisser og mennesker krydser imellem deres respektive verdener. Ravnholt
Du fortsætter mod den lidt større landsby Ryslinge, der har en lang høj- og friskoletradition. Inden Ryslinge er du ikke i tvivl om, at du nærmer dig endnu en herregård. Vidtstrakte marker og en kilometerlang kastanjeallé fører frem til godset Ravnholt, som er Fyns største, dækkende ca. 30 km2. Der er adgang til parkanlægget, og her kan du se hovedbygningen, der oprindelig er fra 1500-tallet, men væsentlig ombygget i 1800-tallet. I skovene rundt om Ravnholt yngler mange rovfuglearter, og området har således stor ornitologisk betydning.
Nu sættes kursen mod Hågerup og Espe. Lidt uden for Espe ligger Boltinggård og strækningen til du ad vejen Go'e Bakke kommer op og skal krydse hovedvejen, er snart passeret.  Brahetrolleborg
Allerede ved indkørsel i Korinth har du spiret fra Brahetrolleborg Kirke i synsfeltet. Dette kæmpe herregårdsanlæg har oprindelig været munkekloster, etableret af cistercienserordenen i 1100-tallet. Den nuværende hovedbygning er et velbevaret klosterkompleks fra 1200-tallet. Kirken, der indgik i klosteret, er i dag sognekirke. Blandt Brahetrolleborgs ejere kan nævnes Johan Ludwig Reventlow, der i slutningen af 1700-tallet viste stort initiativ for at forbedre forholdene for bønderne og udvikle landbrugsdriften. Brahetrolleborg er et af de mest interessante godser på Fyn i kraft af sin lange historie som oprindeligt kloster og senere landboreformerne omkring 1800, der førte til lokale produktionsvirksomheder, f.eks. drejls- og damaskvæveri og et hammerværk, hvor der produceredes landbrugsredskaber. Desuden oprettedes folkeskoler, landets første lærerseminarium, høravlingsinstitut og meget mere. De fleste af bygningerne eksisterer den dag i dag i området - for et nærmere studium kan anbefales ruten om "Fynske slotte og herregårde". Kaleko Mølle
Efter Korinth cykler du gennem Gerup Skov - et stort skovområde, hvor nogle skovstier er adgangsveje til flere mindre søer, bl.a. Sorte Sø. Den er meget næringsfattig og derfor botanisk interessant. Fra Korinth kan du forlænge turen for at se Fyns største sø, Arreskov Sø samt herregården Arreskov. En kort afstikker ad Rute 79 til Sollerup Hovedgård kan også anbefales. En sti fører fra gården til et fugletårn ved bredden af Arreskov sø. I øvrigt har Odense Å sit udspring her i Arreskov Sø. 
På vej til Diernæs kan du vælge en afstikker hvor du passere Finstrup Kirkeruin, hvor historien om kirkens nedbrydelse kan læses. På vejen tilbage mod Diernæs, kan du komme rundt om godset Holstenshus, der har en slotspræget hovedbygning, bygget så sent som i 1910. Bygningerne er omkransede af stengærder. Vejen fra Diernæs går ned ad bakke, med en storslået udsigt. Lidt uden for Faaborg drejes af mod Kaleko Mølle. En lille smuttur gennem Alléskoven kan anbefales, hvis du har lyst til at se stendysser fra bondestenalderen. Der er information på stedet. Kaleko Mølle er fra 1600-tallet og en af de ældste bevarede møller i Danmark. I en af bygningerne findes et spændende museum, der viser en møllerfamilies dagligliv i forrige århundrede. Og så er Kaleko Mølle i øvrigt også kendt for at være "Nissebandens" tilholdssted.   
Turforslag Se på kort
 Thorø Thorø er en lille halvø på ca. 125 tønder land. Den ligger lige udenfor den hyggelige gamle fiskerby, Thorøhuse et par km syd for Assens.

Thorø er kun tilgængelig til fods. Der er parkeringsplads ved Thorøhuse Forsamlingshus, hvor der også findes toiletfaciliteter. Gangbroen til Thorø finder man 15-20 m. fra Drejet i Thorøhuse. 

Øen er kendt for sin smukke uberørte natur. På øens venstre strand finder man et kors. Korset er rejst af Harald Plum 1928 til minde om tre skeletter (mand, kvinde og barn) fundet ved en ralgravning.

Thorø har været privatejet en del år, blandt andet af den lokale Plum familie. I dag er den ejet af Danmarks lærerforening som også har 3 kolonihuse på Thorø. Ellers er øen ubeboet. Der er offentlig adgang til strandene rundt om øen, men man bedes vise hensyn og benytte stisystemet på øen.

Læs mere om kolonierne på Thorø her:
Koloni på Thorø
STI MELLEM THORØHUSE OG ASSENS
I Thorøhuse starter stien ’bagest’ på P-pladsen ved forsamlingshuset. I Assens starter stien inde på området på ’Jordbassinerne’. Gå ind på området forbi bommen for enden af Rylevej.

OM STIEN
Stien er ca. 3 km lang og afmærket med skilte med to vandrere.
I hver ende af stien har du mulighed for at forlænge turen i naturskønne områder. Ved Assens kan du opleve det 40 ha store naturareal ’Jordbassinerne’, og ved Torø Huse kan du fortsætte ud på halvøen Thorø.

I perioder kan stien være delvist oversvømmet. Så kan du følge Torø Huse Vej op til den gamle sukkerroejernbane, der i dag fungerer som skinnecykelbane. Det er tilladt at gå langs banen, men pas på skinnecyklerne.

I Danmark må man overalt gå langs strandkanten, og det må man også mellem Thorøhuse og Assens.
Men den offentlige sti er på enkelte strækninger anlagt ad Thorøhuse Vej. Pas på trafikken, når du går på vejen.

JORDBASSINERNE
Fra 1884 til 2006 producerede Assens Sukkerfabrik sukker fra sukkerroer.
På roerne sad store mængder jord, der skulle skylles af, før de kunne bruges i produktionen. Jorden blev ledt over på arealet sydvest for fabrikken. Før 1884 var området en fl ad strandeng kun ½ m over havniveau. I årene før lukningen af fabrikken i 2006 blev der hvert år deponeret jord nok til at fylde 10 olympiske svømmebassiner. Og gennem de godt 120 år er det ca. 40 ha store område hævet, så det i dag ligger 10 meter over havets overflade. I dag er den tidligere sukkerfabriks hovedbygning rådhus for Assens Kommune, der også ejer området.
Mod øst kan du fortsat se fabrikkens meget markante skorsten. Når du går rundt i området, så lad være med at gå hen til bassinkanterne. De er meget stejle, og kan være skrøbelige. Hold også øje med børnene, og lad ikke hunden løbe frit. Al færdsel i området sker på eget ansvar.

SKIBSVRAGET ’VERKA’
Verka blev bygget i 1913, og sejlede som fragtskib frem til 1970’erne. Da tiderne blev dårligere for små fragtskibe, har ejeren sikkert lagt hende op her i Torø Vig kun ca. 150 m fra land. De gode tider kom aldrig igen, og i 1977 begyndte hun at synke. Officielt er vraget fortsat privat ejet, og da det ikke er til fare for skibstrafikken, har myndighederne ikke hjemmel til at fjerne vraget. Det er derfor ejeren, der i givet fald skal betale for at få det fjernet. Dermed bliver vraget formodentligt liggende, til det falder sammen og forsvinder fra havets overflade.

THORØHUSE
Et tidligere fiskerleje med smalle gader og en beskyttet naturhavn, hvor bådene kunne ligge for svaj.
Størsteparten af byens huse blev bygget i 1870-1920. Fiskersamfundet var præget af hårdt arbejde, slid og nøjsomhed, og husene var små og tætliggende. Netop den tætte bebyggelse med smalle gyder og stræder skaber i dag Thorøhuses idylliske bymiljø. I byens hovedgade, Jacob Gades Vej, boede komponisten fra 1943 til sin død i 1963. Jacob Gade er især verdensberømt for kompositionen Tango Jalousie.

THORØ
Thorø er en ca. 60 ha stor halvø kendt for sin smukke uberørte natur. Der er kun adgang til fods.
Thorø har været privatejet i mange år, blandt andet af den lokale Plum-familie. I dag ejer Københavns Lærerforening øen, der ud over foreningens tre kolonihuse er ubeboet.
Der er offentlig adgang til strandene rundt om øen, men man bedes vise hensyn og benytte stisystemet på øen. Se kort over turen her.        
Naturoplevelser Se på kort
 Skovs Biavl Hos Skovs Biavl i Veflinge kan du få en rigtig bi-snak og den lækreste honning. Produktionen af honning er bæredygtig. Her handles med alt fra og til biavl, lige fra egen honning (i fire versioner: Forår, sommer, sensommer og lyng), hjemmelavede lys, creme og sæbe, til bifamilier, dronninger, slynger og rammer. Hvis ikke du finder det, du mangler, så kan Skovs Biavl skaffe det! Uanset om du er gammel i gårde eller først lige har fået dine striber, så er Skovs Biavl klar til at hjælpe med tips og tricks. Se på kort
Kerteminde - haven ved havet