Lillebælt - Nyd nærværet

Lillebælt

Destination Lillebælt

Loading...
Vælg oplevelser
Eksempler på oplevelser
 Sixtus Sinatur Hotel & Konference Restaurant Sixtus

A la Carte - ny menu hver måned Restaurant Sixtus er bestemt et besøg værd både til middagen for firmaets gæster, men også som privat gæst. 
Hver måned kreerer Køkkenchefen i samarbejde med sit kokketeam en ny og spændende menu af årstidens spændende råvarer. Udover en dejlig madoplevelse tilbyder vi skønne omgivelser og den smukkeste udsigt ud over Fænøsund. Vi opfordrer til at bestille bord i forvejen og gør venligst opmærksom på, at restauranten kan være optaget på grund af lukkede selskaber.

Se også vores mange gode tilbud på Sixtus  
Madoplevelser Se på kort
 Rands Fjord Rands Fjord er et smukt område umiddelbart nord for Fredericia.
Fjorden er ved inddæmming omdannet til en ferskvandssø. Bredstrup å, Spang å og Skærup Å løber igennem søen og ud i Vejle fjord. Langs å og sø er der lavtliggende frodige enge og rørsump.
Landskabet omkring Rands fjord er et bakket terræn med småskove, græsningsarealer, dyrkede marker og stejle dalskrænter med løvskove. Søen og omgivelserne er fredet og der er anlagt stier, som giver mulighed for rige og afvekslende naturoplevelser. De fleste stier udgår fra små parkerings- og opholdsarealer, hvor der er opsat informationstavler. Fiskeri i Rands Fjord.
Det er ikke tilladt at fiske i Rands Fjord uden lodsejerens tilladelse.
Du kan dog fiske i afvandingskanalen (Spang Å) fra p-pladsen ved Egeskovvej. Cykeltur omkring Rands Fjord
Turen rundt om Rands Fjord er til dig der holder af natur og fugleliv. Turen er 14,5 km lang og består af bakket landskab med småskove og frodige enge. Hvis du er heldig kan du se havørnen på jagt i området.  
Naturoplevelser Se på kort
 Fugletårnet ved Rands Fjord Arealerne omkring Rands Fjord er meget bakkede med en mosaik af græssede enge og overdrev, dyrkede marker og stejle dalskrænter med skovbevoksning. Flere højdedrag byder på flotte udsigter over søen, og i klart vejr kan du se til Trelde Næs og Lillebælt. Før fjord, nu sø. Rands Fjord var tidligere en fjordarm til Vejle Fjord. I midten af 1800-tallet blev den inddæmmet og gradvist omdannet til en stor ferskvandssø. I dag er søen på 140 ha og er den største sø i området. Fuglene flokkes i tusindvis. Viber og stære samles ved sensommer på de fugtige enge omkring søen, og i træktiden kan der opleves store flokke af fouragerende ænder, gæs og sangsvaner. Området er også ynglested for flere specielle fuglearter som rørhøg, isfugl og pungmejse. I foråret synger nattergalen lifligt og bidrager til stemningen i landskabet. Fuglelivet ses bedst fra udsigtspunktet vest for Vejlby Kirke eller fra opholdsarealerne ved kiselgurværket ved Egum. Rutevejledning til Fugletårn: Flere små stiforløb og rundture med udgangspunkt i p-pladserne på Fagerlien eller Fårbækvejen. Stierne går over eng og gennem skov og passerer bl.a. et stykke naturskov og kunstmaleren Anius’ hus. En rød stiafmærkning går til udsigtspunktet ved søbredden og de gamle kiselgurgrave. Følg motortrafikvejen nordpå imod Vejle. Drej fra ved Egeskov og følg vejen over Vejlby, imod Egum. Ca. 1km fra Vejlby drejes fra til højre overfor Parkerings plads. Den nationale cykelrute nr. 5.   Ukategoriseret Se på kort