Nordsjælland - Den danske riviera

Loading...
Eksempler på oplevelser
 Lynæs Kirke
Lynæs kirke er indviet den 8. september 1901. Kirken er tegnet af arkitekt Andreas Clemmesen. Den blev bevilget på Finansloven 1898 - 99 for 18.500 kr. Arkitekt Clemmesen har ved valget af byggemateriale taget hensyn til, at kirken skulle placeres på det øde og vejrbidte, men smukke lyngklædte areal. På det tidspunkt var arkitekturen stærkt påvirket af en interesse for middelalderens bygningskunst og for tårnets vedkommende antageligvis direkte inspireret af Tveje Merløses tårne. Arkitekt Clemmesen valgte at lade kirken opføre i kløvet kamp.
Ved at anvende kløvsten til alle udvendige facetter, opnåede han en rustik karakter, der nøje harmonerede med det øde terræn og med havet og solen. I solnedgangstimen kan opleves nogle meget smukke solnedgange. Clemmesens bygning består af kor og skib samt våbenhus i syd og tårn i nord. FREDERIKSBORG AMTSTIDENDE skrev tirsdag den 17. september 1901 om kirkeindvielsen i Lynæs: ”Den kirke, som fiskerne nu har fået, og som de med rette kan kalde deres egen, er en smuk og hyggelig bygning med tarveligt, men i højeste grad tiltalende udstyr både ude og inde. Kirken er opført af hugne kampesten satte i cement. Imod øst udgår en lavere bygning, i hvilken koret med alter, præstens værelse samt et varmeapparat findes anbragt. Taget er dækket med røde tegl, hvorimod tårnet, i hvilket der findes en lille 350 pund malmklokke, er dækket af cement.
Træder man ind i kirken, føler man sig straks overordentlig tiltalt og hyggelig berørt. Loftet er lige og med malede trælister inddelt i kvadrater. 27 stolerækker i forbindelse med 3 løse bænke giver plads til 180-190 mennesker.” Det var den oprindelige kirke. I 1944 opførte arkitekt Adam Møller sakristiet. 1958-59 udvidede arkitekt Rolf Graae koret til dobbelt størrelse og tilføjede sideskibet og kapel. Udvidelsen betød ca. 150 siddepladser mere. Lynæs kirke med 350 faste pladser og med mulighed for endnu 25 pladser, er da også blevet kaldt: ”Katedralen blandt landsbykirker”.
Alterskranken, den murede prædikestol med træbaldakin og de løse bænke af eg, er ligeledes fra ombygningen i 1958-59. Døbefonden af kalksten er fra kirkens opførelse. Alterbordet er af Ølandskalk. Derover hænger et egetræskrucifiks af Axel Poulsen fra 1944. Alterstagerne er fra 1724 af ukendt herkomst. Kirkens altersølv er fra 1714-1724. Ministeriet for ”kirke og undervisningsvæsen” havde 18 sæt ”kalk og disk”, som de kunne overdrage fattige kirker. Ministeriet havde modtaget disse sæt fra marineministeriet den 16/8-1894. Kirkeskibet ”Maria” og et maleri ved døbefonten, der forestiller en engel med barn, er udført i 1903 af Cilius Andersen. ”Lynæs-jollen” i sideskibet er en tro kopi af den meget populære og sødygtige jolle af samme navn.
Bådebygger Christian Madsen, Lynæs skænkede denne gave i anledning af kirkens 80 årsdag. Orglet med 23 stemmer er ”Opus 64” fra Gunnar Fabricius Husteds orgelbyggeri i Fredensborg, og er indviet 30. juni 1996. Da kirken fyldte 100 år i 2001, blev der samlet penge ind til en jubilæumsgave. For disse midler blev der indkøbt en lysglobe i smedejern. Kirken kan beses ved henvendelse til kirkegårdspersonalet.


Topattraktioner Se på kort
 Oplev en af Danmarks skanser fra Englandskrigene Langs Hundesteds kyst ses mange flotte ældre huse, som har været boliger for nogle af de lokale fiskefamilier gennem århundreder. De er en stor del af Hundesteds identitet, men noget andet langs kysten fortæller også en vigtig historie om Danmark.Hundested Skanse, også kaldet Kikhavn Skanse, blev bygget i 1809. Dengang stod der otte kanoner og to morterer til affyring af granater, som blev brugt til at beskytte indsejlingen til Isefjorden. I dag står fire af de gamle kanoner stadig tilbage, og skanseanlægget kan stadig anes, skønt dele af det er styrtet i havet.Skansens voldanlæg var helt lukket med en grøft ud mod havet. Derudover var skansen beskyttet af ekstra jordvolde. Den anden side af skansen blev beskyttet af Skansehage batteri.Under Englandskrigene var disse kanoner i brug som en del af det, man kalder Kaperkrigen: sørøveri, hvor fjendens skibe blev kapret. Danmark forsøgte at holde sig neutral under Englandskrigene, men blev alligevel tvunget til at forskanse sig, da man nægtede at efterleve et krav fra England om at udlevere flåden. Efter et kraftigt bombardement i København måtte danskerne dog føje den stærkere krigsmagt. Små kaperskibe angreb derfor engelske fartøjer som en del af den efterfølgende søkrig, samtidig med at der blev bygget skanser for at forsvare de danske kyster, som pludselig var ubeskyttede efter tabet af flåden.Officielt var kanonerne betjent af en såkaldt Kystmilits, som ikke gjorde militærtjeneste. Deres job var at forsinke eller afvise angreb, indtil den egentlige kampstyrke kunne nå frem. De havde ansvar for at skaffe deres egen bevæbning ud over kanonerne, og den bestod derfor af fx høtyve, knipler og leer. Hver søndag efter gudstjeneste mødte militsfolkene op til øvelse.Tag en gåtur på skanseområdet og mærk historiens vingesus – prøv at forestille dig, hvordan det må have været at se fjendens skibe i horisonten kun bevæbnet med få kanoner og en høtyv! Nyd også områdets betagende og vidstrakte udsigt over fjorden – netop dette var årsag til skansens placering. I klart vejr kan man se ud til Hesselø, der ligger ca. 30 km ude i Kattegat.Hvis du vil opleve affyring af kanonerne, så sker det én gang årligt ved Grundlovsarrangementet på Skansen.Når du er i området, bør du også besøge en anden af Hundesteds spændende seværdigheder: Den berømte grønlandsfarer Knud Rasmussens hus.Kilde: Naturstyrelsen og VisitNordsjællandBillede: Halsnæs KommuneKoordinater:  Bredde: 55.969913Længde: 11.849266            Natur og kultur Se på kort
 Ree Golf Klub Pro: Magnus Landstrøm. Tlf. 48 79 56 55 Leje af udstyr: Køller: 150 / Vogn: 30 / Golfbil: 300 Greenfee: Hverdage Senior: 350 / Junior: 175 Weekend/Helligdage: Senior: 420 / Junior: 210 Gæster: Alle dage Starttid: www.golfbox.dk. Priser gælder for 18 huller Restriktioner: Herrer/damer: Hcp 47 hverdage / Weekend: Hcp 36 Par 3 bane: Ja Restaurant: Tlf. 48 79 01 03. Aktiv i naturen Se på kort