Flere havne med nyt brændstof

Flere havne med nyt brændstof

Flere og flere lystbådehavne over hele landet tilbyder Shell GTL brændstof.                                                                                                                                                                                         
 
GTL er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie. GTL står for Gas-To-Liquids. Produktet brænder renere end råoliebaseret diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.
 
En dieselmotor kan uden videre køre på Shell GTL. Motoren skal ikke omstilles, og du kan lugte og se forskel fra første øjeblik motoren kører på ren GTL. Selve produktet er så godt som lugtfrit og der kommer næsten ingen røg ved forbrænding – heller ikke ved koldstart.
 
Ingen diesellugt
Det nye brændstof er hurtigt blevet populært blandt sejlere, netop fordi man med GTL praktisk taget slipper for diesellugt og dieselos. Samtidig har GTL et meget højt cetantal, som giver let koldstart og reducerer støj og vibrationer. Med GTL er risikoen for dieselpest også mindre. Sidst men ikke mindst danner GTL ikke oliefilm på vandet som almindelig diesel, og den opfylder normen OECD301F for biologisk nedbrydelighed.
 
Opfylder EU normen
GTL opfylder den nye EU norm EN15940 klasse A for brændstof til dieselmotorer, som på nær en lidt lavere vægtfylde ligner den almindelige dieselspecifikation EN590. Den nye norm stiller dog skrappere krav om et meget lavt svovl- og aromatindhold og et meget højt cetantal.
 
Annonce
  • Dansk
  • Deutch
  • English