Grøn strøm til sejlerne i Ballen Havn

Ballen Havn

Grøn strøm til sejlerne:

Ballen Havn testhavn for intelligent elnet

Onsdag den 10. april 2019 kl. var der indvielse i Ballen havn af et nyt intelligent elnet drevet af et stort batterianlæg med solceller. Samsøs største lystbådehavn er testhavn i et nyt EU-projekt, der kan hjælpe ø-samfund med begrænsede elnet i at øge anvendelsen af vedvarende energi. Tre europæiske øer deltager i projektet: Samsø, Orkney og Madeira.

Projektet bag det nye batterianlæg hedder SMILE (SMart Islands Energy Systems) og hensigten er i 2019 at afprøve, hvordan det er muligt at energioptimere Ballen Havn ved at lagre og styre energien fra solceller. Anlægget består af nye solceller på toiletbygningen, pakhuset og havnekontoret, der forsyner batteriet med solenergi, der lagres indtil havnen og sejlerne har brug for den.

El-nettet gløder i juli
Samsø er en populær ferieø og behovet for strøm svinger i forhold til høj- eller lavsæson. Ballen by er turistmagnet om sommeren, og her søger mange fra øen ned mod Ballen Havn med omkring 10.000 gæsteanløb årligt. I højsæsonen er der massivt pres på havnens elnet, der peaker i uge 29 under Samsø Festivalen.

”I højsæsonen kan der forekomme flaskehals i havnens strømforsyning. SMILE- projektet er en rigtig god mulighed for at afprøve, hvordan vi kan optimere havnens energiforbrug og blive mindre sårbare overfor energiknaphed og så tilmed på en bæredygtig måde ved at indfase grøn energi," siger Frederik Bilsted Pedersen, afdelingsleder for Samsø Lystbådehavne og færgeoverfart, der har haft travlt med at etablere flere elstandere til sejlerne og i alt 340 nye stik med målere til at monitere sejlernes strømforbrug.

Det intelligente elnet = Smart Grid
Øget indfasning af vedvarende energi stiller store krav til elnettets fleksibilitet og strømstyring. Omdrejningspunktet i projektet er derfor, at Ballen Havn installerer et intelligent elnetværk - der kaldes et Smart Grid. Netværket kan sammentænke og kontrollere energikilden (solceller) og lagringsfaciliteterne (batteriet).

"Havnefogeden styrer kredsløbet via software (en app). Han kan på den måde udnytte de svingninger i produktionen, der naturligt følger med solenergi," siger Jan Jantzen, Samsø Energiakademi og partner i projekt SMILE. Et stort batteri på 240 kWh udgør kernen i elnettet og ligner til forveksling tre køleskabe på række. De er etableret i en mobil stålkabine, der står inde i et rødt pakhus.

Grøn strøm til sejlerne
Fra denne sæson sætter lystsejlere i Ballen Havn blot stikket i, som de plejer, men der er først strøm, når havnepladsen er betalt. Betalingen sker via en app og der betales efter forbrug. Når havnen om et års tid har testet det nye elnet, vil man vurdere om priserne på strøm skal variere henover dagen og dermed afspejle udbuddet af strøm. Dermed medvirker sejlerne til den grønne udvikling ved at overveje en ekstra gang, hvad tid på dagen man benytter servicefaciliteterne eller lader bådens batterier op.

FAKTA 

Om batteriet

·       Batteri 240 kWh, Inverter 50 kW, Solcelleanlæg 60 kW
·       Batteriet står i en kabine, der står inde i et rødt pakhus i maritim stil for enden af molen.
·       Kabinen fylder 8 m2 og måler 2,3 m fra gulv til loft.
·       Batteriet ankom i december 2018, leveret af partner i projektet Lithium Balance.
·       EU-projektet SMILE har doneret batteriet og 200 elstik, pris 1,5 mio. kr. Samsø kommune har investeret det samme

Om det intelligente elnet

·       Anvendelse af batterisystemet i Ballen Havn skal sikre stabilitet i strømforsyningen baseret på vedvarende energi.
·       Det intelligente elnet (SMART-grid) er en måde hvorpå havnen kan indfase og styre vedvarende energi og dermed på sigt energioptimere havnen i de perioder, hvor der er brug for ekstra strøm
·       Batteriet lagrer energi til senere brug – dermed kan sejlerne anvende solenergi efter solnedgang

Om Smart Islands Energy system (SMILE)
SMILE-Projektet er støttet med 82 mio. kr. og det betyder, at ni Smart Grid-teknologier etableres på tre europæiske øer, hhv. Samsø, Orkney og Madeira. Hver ø har sin udfordring og får derfor installeret forskellige testsystemer. I Ballen Havn tester man, som det eneste sted, et intelligent elnet i en lystbåde-havn og erfaringerne herfra kan frit kopieres af andre danske og øvrige europæiske havne.

Om projektets samarbejdspartnere
Danmark deltager i projektet med flere partnere, herunder Ballen Havn, Samsø Kommune, Samsø Elektro, Samsø Energiakademi, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Compusoft - der står for alt det tekniske bag det nye betalingssystem cPay og den danske producent af energilagringssystemer Lithium Balance.

  • Dansk
  • Deutch
  • English