Nye muligheder for vinteropbevaring

Marina Minde Flensborg Fjord
Marina Minde overtager Skibsværft Toft

Med virkning fra 1. juli 2018 overtager Marina Minde i Egernsund Skibsværft Toft i Gråsten, der fremover vil hedde Marina Toft.
 
Marina Toft råder over ca. 6.000 m2 haller til vinteropbevaring af lystbåde og det dobbelte areal til vinteropbevaring udendørs. Marina Toft råder endvidere over ca. 130 bådpladser i vandet ved indsejlingen til Nybøl Nor.
 
Vi forventer en betydelig synergi mellem de 2 geografisk nært beliggende virksomheder, udtaler medejer og havnemester Claus Boisen, Marina Minde. Det første mange nye kunder spørger efter, er mulighederne for opbevaring af lystbåden om vinteren. Mange fastliggere kommer langvejs fra, så spørgsmålet er meget naturligt. Båden skal kunne opbevares under gode forhold, også i vinterperioden, hvor ejeren ikke ser båden.
Efter købet af Marina Toft kan vi nu svare, at vi kan tilbyde 3 muligheder: på land i en hal, på land udendørs eller i vandet. Med afdækningen af samtlige muligheder for vinteropbevaring venter vi at styrke sommerforretningen både i Marina Minde og i Marina Toft.
 
Vi ønsker fortsat en lokalplan, der giver mulighed for opførelse af en hal til vinteropbevaring ved Marina Minde. Kapaciteten i hallerne ved Marina Toft forventes hurtigt udnyttet fuldt ud, fortæller Claus Boisen.
Anette Weiss vil fortsat bestyre kontoret m. v. på Marina Toft og Jesper Weiss vil fortsat betjene kranen, der tager bådene op eller sætter dem i vandet. Der forestår større investeringer, da taget på en af de store haller skal udskiftes og samtlige broer forsynes med nyt trædæk, slutter Claus Boisen.
 
Her kan I læse mere om Marina Minde, der er en privatejet, dansk havn ved Flensborg Fjord midt i den herligste natur såvel til lands som til vands. Havnen har 460 bådpladser for sejl- og motorbåde i alle størrelser op til ca. 20 meter og en dybgang indtil 5 meter. Til katamaraner or trimaraner findes individuelt indrettede bådpladser.
 
Interesserede er velkomne til at kontakte os på: 
 
MARINA MINDE P/S, Marinavej 4, DK 6320 Egernsund
0045 2160 2112 - marina@marinaminde.com
 
  • Dansk
  • Deutch
  • English