Stormrådet udvider strækninger med stormflod

Bagenkop Havn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Fyns Amts Avis.

Vandstande højere end forventet
I de seneste dage har stormen Alfrida skabt store oversvømmelser flere steder i landet. Vandstanden blev højere end forventet, særligt ved flere af de fynske kyster, i Sønderjylland og ved Roskilde er vandmasserne steget kraftigt. I Bagenkop Havn på Langeland målte vandstanden 172 cm over daglig vande og havnepersonalet er i disse timer i færd med at rydde op.
"Vi var forberedt på forhøjet vandstand, men de sidste 20 cm kom dog bag på os", siger havnefoged Jan Johansen fra Bagenkop Havn og påpeger, at de største skader har været på havnens elinstallationer. 

Udvidelse af stormflodsområder
Den 2. januar afgjorde Stormrådet, at der var stormflod på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord. Men efter at vandstandene de øvrige steder i Danmark nu har toppet, har Stormrådet 3. januar afgjort, at der også var stormflod på yderligere strækninger i den sydlige del af landet. Dermed er Langeland eksempelvis inkluderet i den nye afgørelse.

Følgende geografiske områder var ramt af stormflod:

  • Kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord
  • Jyllands østkyst mellem LIllebæltsbroen og Kruså, inklusive Als 
  • Langeland og Ærø med omliggende øer i det sydfynske øhav
  • Lolland, Falster og Møn, Sydsjælland mellem Karrebæksminde og Rødvig, samt øerne i Smålandsfarvandet
  • Bornholm

Stormrådets opgørelse
Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført. 

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?
- Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 3. marts 2019. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
- Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

Områder hvor der er erklæret stormflod finder I på Stormraadets hjemmeside

FAKTA: Hvad gælder særligt for havnen, når de har fået stormskader? Sådan gør du:
Har I oplevet skader fx på jeres bygninger og ligger i samtidig i et område, hvor Stormrådet har erklæret stormflod, opfordrer vi jer til at gå i gang med at anmelde skaderne. Anmeldelse skal ske til det forsikringsselskab, hvor jeres beskadigede bygninger er brandforsikrede. 

Der kan ansøges om erstatning for skader på fx bygninger eller løsøre, som befinder sig på et havneareal, så længe de er placeret uden for selve havne- og kajanlægget og skaden i øvrigt er omfattet af stormflodsordningen (og at der er tegnet brandforsikring for det pågældende). Bemærk, at negativlisten i Lov om stormflod og stormfald undtager havne- og kajanlæg, bådebroer og løsøre placeret på havne- og kajanlæg fra erstatning.

 

FLIDs samarbejde med First og Forsikringsmæglergruppen
FLID har etableret et samarbejde med FIRST forsikring, der netop tager højde for klimaforandringerne, herunder storm og højvande.  For at høre mere om FLIDs forsikringsaftale, er du velkommen til at kontakte Jesper Højenvang på tlf. 4345 4360 eller 3052 8738 for mere information om FLIDs stormflodsforsikring.

  • Dansk
  • Deutch
  • English