Øhavs kort - Det sydfynske øhav

Loading...
Eksempler på oplevelser
 Grunden mellem Birkholm og Strynø Vest for Strynø ligger en stor navnløs grund med en række holme, som alle hører under Strynø. Det er et område, der ikke besejles og i dag er vildtreservat. Før hen ... Søkortsfortællinger Se på kort
 Bredholm På grund af det rige fugleliv er Det Sydfynske Øhav udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde i henhold til såvel EU – fuglebeskyttelsesdirektivet som Ramsar... Sårbare områder Se på kort
 Tåsinge Grund De ringe vanddybder på Tåsinge Grund gør, at området hurtigt iser til, når vinteren bliver streng med længerevarende dag- og nattefrost. Det benytter strynboerne sig ... Søkortsfortællinger Se på kort