Det Blå Østjylland

Loading...
  Eksempler på oplevelser
   Vikingefortælling fra Aarhus Syd Ved indsejlingen i Aarhusbugten, vil i hurtigt finde jer selv i epicenteret af vikingernes største krigsmaskine.Intet andet sted i Skandinavien, kan man finde en højere koncentration af militære flådebaser, og igennem hele vikingetiden, er Aarhusbugten stedet hvor konger og høvdinge, samler deres drageflåder, før angrebene mod Vest.Det er nemlig fra denne bugt at angrebene på England og Frankrig tager deres udgangspunkt og det er også fra denne bugt at det allersidste danske vikingetogt drager ud i året 1069 e.kr.Skjoldrammer er blevet knust og blodrøde spyd blevet splintret i farvandene rundt om vikingefæstningen Aros, men lægger du til i Marselisborg havn, lander du lige midt i et af den danske vikingetids største søslag, slaget mellem Harald Blåtand og hans søn Svend Tveskæg. Harald Blåtand konverterede til den nye tro, kristendommen, for at få fred fra de tyske kejsere og deres evindelige korstog, men ak!Det resulterede blot i borgerkrig med hans egen søn, Svend, som forsvarede de gamle Guder. Far og søn førte hver deres egen drageflåde frem til kamp, og de mødtes i et blodigt slag, foran Aros mure. Pilene fløj som haglstorme over skibene og skjoldmure blev brudt af øksesvingende Bersærkerer, idet drageflådernes hoveder låste sammen mod hinanden.Højt over skibenes master fløj Odins Valkyrier, beredte på at føre de døde til Valhallas porte. Slaget varede i flere dage, uden at nogen af siderne kunne vinde en definitiv sejr, men en sen aften, da Kong Harald listede ud til buskadset for at gå på toilettet, krøb Svends bueskytte, Palnatoke, helt tæt op til kongen, og skød kongen lige i røven.Den berømte vikingekonge Harald Blåtand styrtede hårdt såret til jorden og døde kort efter, og sådan vandt Svend Tveskæg magten overflådebasen Aros samt resten af det danske rige.Billede: Iga Kuriata Vikingefortællinger Se på kort
   Vesborg Fyr/Krudthuset Vesborg Fyr står placeret på det, der i middelalderen var et af landets største voldsteder – Valdemar Atterdags borg. Borgbanken har været et imponerende bygningsværk, og i fyret og i det tilhørende krudthus kan du selv fornemme storheden.
  Fæstningen var strategisk anlagt på en høj bakke på øens sydvestligste punkt. Her fra kan man overvåge en god del af det sydlige Kattegat og indsejlingen til både Lille- og Store Bælt. Vesborg voldsted består af en hovedbanke beskyttet af imponerende tre volde og voldgrave. Disse er op til 10,5 m. dybe og 20 m. brede. Jord fra de gravede voldgrave blev brugt til at forhøje både hovedbanken og voldene. I dag er en stor del af hovedbanken nedbrudt af havets erosion. Udstilling i Krudthuset og i Fyrtårnet
  Efter fem sæsoners undersøgelser og arkæologiske udgravninger på de samske middelalderborge lavede Samsø Museum i 2013 en udstilling om Samsøs middelalderborge i det lille krudthus på Vesborg. På store plancher fortælles om hver af de 5 borganlæg, og på et kort over Samsø fra 1858 er alle borgene indtegnet, og en planche fortæller om Samsøs rolle i den nationale historie i middelalderen. På en planche i krudthuset fortælles også historien om Vesborg Fyr, der blev opført på stedet i 1858. Da tilgroning af volde og grave på Vesborg kan gøre det vanskeligt at overskue Valdemar Atterdags store borganlæg, er der også placere et par orienterende skilte ved voldgravene. For at give de besøgende, der tager turen helt op i fyrtårnet, en god oplevelse, er der hele vejen rundt på gelænderet opsat plancher, der forklarer, hvad man ser, både nærved og i horisonten. Det er derfor muligt fra tårnet at danne sig et indtryk af omfanget af Valdemar Atterdags store borganlæg, et af de største militære anlæg fra middelalderen i Danmark. Samtidig får man en klar vejledning om, hvilke landsdele, det er, man ser horisonten rundt. Krudthuset ligger ved indgangen til Vesborg Fyr. Det har oprindeligt været brugt som magasinrum for de materialer, der blev brugt til varselsskud for at vejlede de forbisejlende i tåget vejr. Kontaktoplysninger:
  Vesborg Fyr hører under Brattingsborg Gods, 8659 3066, www.brattingsborg.dk
  Krudthuset er en del af Samsø Museum, 8659 2150, www.samsoemuseum.dk Priser:
  Udstilling i Krudthuset: Gratis
  Entré til Fyrtårnet: Voksne: kr. 15,- / Børn under 16 år: kr. 5,-
  Venlig selvbetjening – smid pengene i pengekassen.
  Kulturoplevelser Se på kort
   Kyststien Juelsminde - Snaptun Sporet mellem Juelsminde og Snaptun er en utrolig smuk 22 km lang vandretur. 

  Du kan begynde turen i Juelsminde eller Snaptun, men også tage turen i etaper. Der er f.eks. gode parkeringsmuligheder ved Naturcenter Tønballe, Pøt Strandby, As Vig, Kirkholm, Palsgaard og i Bugten. På turen kan du opleve et spændende landbrugs- og kulturlandskab. Der er opsat informationstavler langs sporet, og du kan aflægge besøg på Tønballe Naturcenter, hvor der bl.a. er en udstilling om kultur, natur, geologi m.v. Her er et par highlite og historiske fakta, når du din vandretur starter i Juelsminde.  Juelsminde 
  Juelsminde er i dag kendt som en kyst- og ferieby med et myld­rende liv på havne­n. Allerede omkring 1500-tallet, var der færge-forbindelse mellem Bogense og Klak­ring. Sandbjerg Vig
  Lokalt kaldes stedet Bugten, der ligger skønt ved skov, strand og hav.
  Her går du forbi nogle af de tidlige badehuse, der blev rykket op i kanten af skoven.

  As Hoved
  På vej ud mod As Hoved passeres Håbet, et tidligere lavvandet havområde, der blev inddiget og afvandet i 1884. Ruten går ind over land til Palsgård og videre ud til det gamle voldsted på nordsiden af As Hoved.
  Ved Kirkholm kommer man forbi As Kirke, der ligger helt ned til vandet. Palsgaard
  Herregården med den flotte park, store virksomhed og velholdte gamle bygninger er et besøg værd.
  På stierne rundt gennem parken kommer man forbi hovedbygningen, der højt på sin banke skuer ud over Bugten ved Juelsminde.
  Parken byder på kunst, smukke staudebede, mægtige Rhododendron og en række sjældne træarter. Jensgaard
  Ruten går rundt om Jensgaard, herregården med det smukke bindingsværk, og gennem Nederskov, der ligger med stejle skrænter
  ud til Kattegat.
  Tønballegård med Svenskerskansen ved vandet passeres på det sidste stykke vej, inden man når havnen ved Snaptun. As Vig
  Den fine strand tiltrækker badegæster og det har med tiden udviklet sig til et stort sommerhusområde langs kysten.
  Ruten går forbi sommerhuskolonierne, der i flere tilfælde har navn efter den gård eller gårdejer, der lagde jord til kolonien. Sønderby
  Turen går videre gennem Sønderby Skov til Pøt. Da stranden videre frem er svær eller umulig at gå på, drejer ruten nu ind i land
  til Østrup og ned forbi Jensgaard. Herfra går det gennem skoven ud til skrænterne langs vandet på stien mod Snaptun.

  Havnebyen Snaptun
  Snaptun blev grundlagt i 1856-57 som et landingssted for landbrugs­produkter fra Hjarnø og Endelave.  Kyststien Snaptun - Juelsminde er en del af vandrestier fra Spor i Landskab, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. 
  Naturoplevelser Se på kort