Det Blå Østjylland

Loading...
  Eksempler på oplevelser
   Vikingefortællinger - Samsø Ravnegudens vinde vil føre dine sejl til hans ø, Samsø, og du føre dit skib direkte ind i hjertet af sagaerne.Fra Ballen havn kan du gå på opdagelse ind på øen og finde ”Odinsbjerget” (Onsbjerg), og Samsø rummer ligeledes den mest berømte af alle vikingelegender, legenden om kong Angantyr.Angantyr var en berømt Bersærker, som bar det forheksede sværd Tyrfing. Tyrfing skænkede endeløs magt og evig sejr på slagmarken, men med, fulgte også en forbandelse om evig fortabelse til ejermanden og hans slægt.Sværdet forlangte blod, så Angantyr erobrede hele Danmark og grundlagde den første danske stat, med sit centrum på Samsø. Her konstruerede Angantyr en kæmpemæssig kanal, som borede sig tværs gennem øen, og kaldtes Kanhavekanalen. Med den på plads, kunne Angantyr placere sine drageflåder i Stavns Fjord, hvorfra den nu kunne slå til, både mod Øst og Vest.Når du ligger til, ved Langør havn, befinder du dig faktisk i hjertet af Angantyrs flådebase, så hop fra borde og gå på opdagelse efter resterne af den berømte Kanhavekanal, hvor drageflåderne passerede i gammel tid. I Vikingetiden kaldtes Mårup Vig for Munarvagr, som betyder Længslernes bugt, og her samledes krigens mørke skyer over Angantyrs rige, for Tyrfings forbandelse skulle endelig indhente Danmarks første konge.I et stort og mægtigt slag, mod en invaderende hær, faldt både Kong Angantyr samt hans 11 Bersærker-brødre omtrent i året 728 e.kr, og kongen blev højlagt, med det forheksede sværd ved sin side og omgivet af sine 11 brødre, i bakkerne langs Munarvagrs kyst. I dag kan du lægge til i Mårup havn og gå i fodsporene af Kong Angantyrs sidste kamp, eller finde hans gravhøje, som kaldes ”Angantyrs høje” i nærheden af Sælvig, og her finder du den sidste legende om den berømte bersærker-konge.Angantyrs og hans brødres spøgelse ville ikke hvile i deres høje, fordi Odin ikke lod dem passere gennem Valhallas porte, så længe det forheksede sværd, Tyrfing var i deres besiddelse. Så om natten blev Samsø hjemsøgt af ildsøjler og lyn der stod op fra spøgelseskrigernes grave, og luften genlød af lydene fra svundne slag.Dette blev ved indtil den dag da Angantyrs datter, den berømte skjoldmø Hervør, kom til øen, gik gennem de magiske ildsøjler og overtog det forheksede sværd, som sin arv, fra sin faders spøgelse. Siden hen faldt der ro over den smukke ø, og i dag hviler Angantyr trygt på Samsø. Vikingefortællinger Se på kort
   Restaurant Børkop Vandmølle Børkop Vandmølle drives i dag både som restaurant, hvor der er rig mulighed for at indtage et udsøgt måltid, og som kursussted, der er særdeles velegnet til at afholde kurser, møder eller andre arrangementer.  

  Forventningens glæde er altid den største, siger man, og det er vigtigt, at både gæster og værter har en skøn oplevelse at se frem til. Restaurant Børkop Vandmølle sætter en ære i at skabe den rigtige atmosfære for gæsterne, og f.eks. serveres apéritif'en gerne i mølleriet, medens hjulene snurrer og kornet males, så det knirker hyggeligt i træværket.
  Spis godt Se på kort
   Sønderskoven, Vejle Sønderskoven ligger i den sydlige del af Vejle. Skoven har et spændende, afvekslende og kuperet terræn med mange væld og tilhørende bække. I skoven ligger også en stor skovlegeplads, der er opført af lærk og douglas-gran fra områdets skove. Stisystemerne gør det let at komme rundt og er man på cykel går cykelruterne nr. 55 og nr. 57 også gennem Sønderskoven.

  Sønderskoven har tilhørt byen siden 1498, hvor et kongeligt brev fortæller, at byens borgere havde brugsrettigheder til skoven, formentlig til græsning og hugst.  Skoven strækker sig med sine ca. 300 ha over seks mindre skove. Både Vesterskoven, Tordenballe og Vindinggård Skov er beplantet med en meget stor variation af træer. Pugedal Skov er et stort dødishul, og en del af hullet henligger som mose.

  Pedersholm Skovene tilhørte tidligere godset Pedersholm. I midten af middelalderen ejede kronen godset, og det har formentlig tjent som ladegård for Rosborg, den ruin, som kun lige kan skelnes som en forhøjning i Vejle Ådal. I skoven er skyttegrave synlige beviser for de tyske troppers tilstedeværelse under krigen i 1864.

  Mørkedal Skov ligger på østsiden af Højen Å og er i hele vinterhalvåret mørk og kold. Naturmæssigt er den enestående, idet åen på grund af sit store fald fra kilden i Højen til udløbet i Vejle Å er ren som en bjergbæk. I åen findes døgnfluen Rhitrogena germanica, som det eneste sted i Danmark.

  Langs Højen Å findes mange steder liden lærkespore, gul anemone, skælrod, storblomstret kodriver og den sjældne skarlagen bægersvamp. I området findes mange vandstære, isfugle og bjergvipstjerter, som lever af vandløbenes rige dyreliv. Skovlegepladsen
  Legepladsen har bl.a. tarzan-bane, hænge- og gangbroer samt indianerby og westerngade. Der er overdækkede opholdsfaciliteter samt grill- og bålsted med brænde til fri afbenyttelse. Parkering er ved Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119. Fra bunden af P-pladsen er der en skovsti til legepladsen.
  Vandrestier Se på kort