Oplev Det Blå ØstjyllandKom med til Det Blå Østjylland og sejl i vikingernes farvand.

Oplev et enestående sejlerområde med kulturhistoriske interessante områder og fantastiske naturoplevelser både på vand- og landsiden. Hent inspiration til turen her på siderne, hvor vi har samlet en lang række forslag til nye spændende sejleroplevelser.

Glæd dig til at besøge de mange østjyske havne med havnemiljøer i alle kategorier. Sejl til de små stemningsfulde øhavne eller nyd de hyggelige havne langs kysten, der bugter sig og byder på smukke vige og godt fiskevand. Fra flere af de jyske havne kan i gå på opdagelse i storbymiljøer.

I Det Blå Østjylland findes mange gode muligheder for at være aktiv i naturen.

Kom på land og oplev naturen langs de mange vandrestier og cykelruter, eller tag på togt i havkajak og kom helt tæt på dyrelivet i vandkanten.  

Det østjyske farvand er det perfekte udgangspunkt for vikingeoplevelser både fra vand- og fra landsiden. Fra nord til syd gemmer farvandet på en guldgrube af historiske oplevelser fra vikingetiden og vidnesbyrd om en højdramatisk tid i danmarkshistorien. 

Velkommen i Det Blå Østjylland med enestående sejleroplevelser i vikingernes farvand.Kom med til Det Blå Østjylland og sejl i vikingernes farvand. Oplev et enestående sejlerområde med kulturhistoriske interessante områder.

Eksempler på oplevelser
 Ørby Kirke Ørby Kirke er ligesom kirken i Langøre ganske ung. Først i 1904 kunne Samsø Posten berette, at ” Nu nærmer kapellet i Ørby sig sin fuldendelse og døbefonten og kirkeklokken er ankommet”. Det var landsbyens menighed, der havde taget initiativ til opførelsen, og der var god opbakning blandt de ca. 600 indbyggere, der boede i Ørby. Byggegrunden blev skænket af gårdejer Bertel Olsen. Arkitekten bag byggeriet, N.P. Nielsen fra København, udførte tegningerne gratis. Murerarbejdet udførtes af Tønnes Jensen i Tranebjerg, hvis tilbud lød på 3.774 kr. For træarbejderne stod snedkermester Bertel Olsen, Tranebjerg, og stafferinger blev udført af Troels Trier, Vallekilde. Stole og bænke blev leveret af billedskærer Bertel Olsen, Brundby. Kirkens samlede pris blev, ifølge “Samsø-bogen” af John Roth Andersen, 8.360 kr., hvilket svarer til små 530.000 kr., hvis man skulle betale for den i dag. Kirkegården, der før var blevet brugt til bl.a. danse- og festplads, blev først anlagt i 1930, hvor sælgeren, Dorthea Olsen, måtte afhænde grunden til 80 øre pr. kvadratmeter. Døbefonten er efter sigende fra middelalderen og menes at stamme fra Ferritslev Kirke på Fyn, som blev nedbrudt i sidste halvdel af det 16. århundrede. Indtil døbefonten havnede på Samsø havde den et noget omtumlet liv. En mand i Rønninge på Fyn havde anskaffet sig fonten for at bruge den til andetrug. Siden endte fonten hos smeden i Rønninge, der brugte den som kølekar. Da smeden døde, overtog en gårdejer den for 25 kr. og pyntede den med vintergrønt. Det hørte pastor Bartholdy Møller fra Onsbjerg (søn af præsten i Rønninge) og henvendte sig til gårdejeren for at købe den. Gårdejeren ville ikke sælge, men foreslog, at de sammen lod den reparere og påsætte et fodstykke, så de i fællesskab kunne forære den til Ørby kirke. Døbefonten blev bragt til billedhugger Møller i Kolding, som med stor dygtighed gengav døbefonten dens oprindelige udseende. Således fik kirken ad snørklede omveje (fra andetrug over kølekar, fra skrot til vintergrønt) den smukke romanske døbefont. Læs mere om Ørby Kirke her Kulturoplevelser Se på kort
 Vandretur på Samsø - Besser og omegn Vandreture
Med udgangspunkt i To-Høj Mølle gives fire forslag til vandreture i omegnen. Der er opnået tilladelse til gående færdsel langs de angivne ruter, idet man går ud fra at de, der passerer, vil tage størst muligt hensyn til natur, husdyr og afgrøder. Hvor særlige hensyn skal tages, angives det på skilte langs ruten.

Den grønne rute
Gå ned til Kærvej og til venstre langs det store gadekær, ”Bovenskæret”. Ved det lille sprøjtehus igen til venstre ad markvejen forbi en stor stald og over bakken ned til stranden, hvor der er bademuligheder. Følg strandkanten mod nord til den første markvej, som fører direkte tilbage til To-Høj Mølle – eller den næste, som fører til landevejen fra Sildeballe mod Besser. Drej ved ”Elektricitetsværket” mod venstre ad Kærvej op til To-Høj Mølle.

Længden af den korte tur er ca. 3 km den længere ca. 4 km. Turen er ikke krævende med hensyn til fodtøj.

Den blå rute
Gå til venstre ad Kærvej til grønningen ved gadekæret og lige frem til Hovedgaden. Ved cafeen (Besserhus) fortsættes ad markvejen, som snart drejer til højre langs Maden og ender ved diget mod Stavns Fjord. Gå lidt tilbage til markvejen op over bakken (Endebjerg) og drej til højre ved landevejen mod Besser.

Turen er ca 3 km lang. Markvejen langs Maden kan være ret pløretefter regn, så kraftigt fodtøj anbfales.

Den røde rute
Fra To-Høj Mølle mod nord ad Kærvej og videre ad landevejen gennem Sildeballe til Stenskov og Besser Rev. Herfra fortsættes til venstre rundt om pynten ved Stenskov mod sydvest langs fjordbredden til diget og herfra videre tilbage langs Maden til Besser.

Man kan eventuelt fra fjordbredden gå ind til vejen forbi Filipsdal indtil man når Besser Smede- og maskinforretning. Herfra ad Smedegade til Hovedgaden og tilbage til udgangspunktet. Turen kan afkortes hvis man ved skiltet Stenskov drejer til venstre og følge vejen til fjorden.

Denne tur er ca 8 km lang og kræver robust fodtøj.

Den gule rute
Begynd ligesom den blå rute, men drej til venstre der hvor markvejen deler sig. Ved næste deling drejes til højre over Maden og hen til landevejen, som man følger til venstre over Lammeløkke-bakken og forbi det lille kær bag ved præstegården og rutebilholdepladsen. Her drejes til højre mod Tranebjerg. Ved efterskolen følger man markvejen mellem skolen og sportspladsen og fortsætter ad en vej til venstre forbi ”Præsteskoven” indtil Kærvej, som mod højre fører tilbage til To-Høj Mølle.

Turen er ca. 3 km lang og ikke krævende med hensyn til fodtøj.

Se et kort over ruterne her
Vandrestier Se på kort
 Vitus Bering Parken i Horsens Vitus Bering Parken er en lille grøn oase i Horsens midtby, der er rejst til ære for bysbarnet Vitus Bering, som blev verdenskendt som opdagelsesrejsende. Den ca. 60 år gamle park ligger mellem Horsens Banegård og Vitus Bering Plads for enden af gågaden, hvor den giver stor kontrast til de omkringliggende veje og beboelsesejendomme. Vitus Berings Park er tegnet af den kendte havearkitekt C. Th. Sørensen, og mange husker den især for sine store, gamle rododendronbuske. Det er et fantastisk syn, når de blomstrer fra starten af maj måned. Netop de mange rododendronbuske gør at parken blandt nogle lokale også er kendt som 'rododendronparken'. Aktiviteter i Vitus Bering Parken Parken er indrettet med flere åbne pladser, der f.eks. kan bruges til yoga, Tai chi og lign. I det sydvestlige hjørne er der lavet en krolf-bane som alle kan benytte. Tag et hvil under egetræerne i parkens store, grønne rum, hvor du finder borde og bænke, der frit kan benyttes til picnic m.m.  Fra denne plads kan du se, den mindetavle Viggo Norn har lavet til ære for Vitus Bering. Tavlen viser de nordligste verdenshave Vitus Bering kortlagde. I parken kan du desuden se de to originale kanoner, der fulgte Vitus Bering på hans sidste rejse. Kanonerne blev ført til Danmark fra Berings Ø som en gave fra USSR.  Kunst i Vitus Berings park I Vitus Berings Park kan du opleve hele tre forskellige kunstværker – alle sammen skulpturer udført i bronze. Du kan se ’Siddende Pige’ af Gerhard Henning, ’Moder med børn’ af Svend Lindhard og ’Pigen med guldhornet’ af Holger Christensen. Læs om skulpturerne i guiden ’Skulptur og streetart i Horsens’>  Parkering ved Vitus Bering Plads Det er muligt at parkere ud for parkens østlige ende. Her er der også opstillet et offentligt betalingstoilet. Få rutevejledning til parkeringspladsen ved Vitus Berings Plads her>  Få mere information om Vitus Bering Park på Horsens Kommunes hjemmeside> Naturoplevelser Se på kort